Karóra használati útmutató és jótállási információk

A karóra elemet és apró alkatrészeket tartalmaz. A gyermekek játék közben lenyelhetik az elemeket, az apró alkatrészeket vagy a védőfóliát, és megfulladhatnak tőlük.

 • Tartsa távol a gyermekektől az elemeket, az apró alkatrészeket és a védőfóliát.
 • Ha mégis lenyelne egy elemet, apró alkatrészt vagy védőfóliát, akkor azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes gyermekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre). A karórát 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, és csak abban az esetben, ha eligazítást kaptak a karóra biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az abban rejlő esetleges veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek a karórával játsszanak. Ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák a karórát.

 

Meghibásodás veszélye

A karóra szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat. Ne használja a karórát, ha sérülés látható rajta. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a karórára. Védje a karórát a szélsőséges hőmérséklettől és a portól. Ügyeljen arra, hogy a karóra ne essen le; védje az erős ütésektől, nekiütődésektől és nyomóerőktől. Ne merítse a karórát sokáig víz vagy más folyadék alá (lásd „Vízállóság” fejezet). Az elemet mindig szakemberrel cseréltesse.

 

Elemekkel kapcsolatos veszélyek

Robbanás- és marásveszély! Az alábbiakban megtalálja az elemek kezelésére vonatkozó tudnivalókat: • Az elemet tilos kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napsütésnek, tűznek, fűtésnek vagy ezekhez hasonló hőforrásnak – fokozott kifolyásveszély! • Az elemet nem szabad feltölteni vagy más eszközzel újratölteni, nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni - robbanásveszély. • Az elemet mindig tartsa olyan helyen, hogy gyermek ne férhessen hozzá. Az elem lenyelése életveszélyt okozhat. Ezért az elemeket és a karórát mindig olyan helyen tartsa, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Az elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

 • A lemerült elemet haladéktalanul ki kell venni a készülékből! Fokozott kifolyásveszély áll fenn. Szükség esetén tisztítsa meg az elem érintkezőit és a készülék érintkezőit is. Ha nem tartja be ezt az utasítást, akkor az károsodáshoz vagy bizonyos körülmények között akár az elemek robbanásához is vezethet.
 • Kerülje a bőrrel,szemmel és nyálkahártyával történő érintkezést. Az elemben található savval érintkezett felületet azonnal mossa le bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
 • Őrizze meg a kezelési utasítást, hogy bármikor utánanézhessen az elem adatainak.
 • Az elemet kizárólag szakemberrel cseréltesse.

 

Szállítás és tartalom ellenőrzés

Ha a csomagolást óvatlanul éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, akkor megsérülhet a karóra vagy annak tartozéka. A csomag felnyitásakor járjon el óvatosan.

 1. Vegye ki a karórát a csomagolásból.
 2. Távolítsa el a csomagolást és az összes védőfóliát. Tartsa távol a gyermekektől a csomagolóanyagokat, és környezetbarát módon selejtezze ki az anyagokat.
 3. Ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a szállított termék tartalma, és hogy a karóra nem sérült-e.
 4. Ha a szállított termék hiányos és/vagy részei sérültek, ne használja a karórát.

Óraszíj

Az óra szíját állítsa be a csuklója méretének megfelelően.

Amennyiben nem tudja beállítani megfelelően az óraszíjat, forduljon szakemberhez.

 

Vízállóság

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy a karóra egy adott tevékenységhez milyen feltételekkel használható. A bar érték a vízállóságvizsgálat keretében alkalmazott (DIN 8310) levegőtúlnyomásra vonatkozik.

 

 

 

 • Az órába történő bármilyen beavatkozás, pl. elemcsere, az óramű felújítása, az óra tisztítása, alkatrész javítása stb. után ellenőrizni kell az óra vízállóságát. Alap esetben ilyen beavatkozás után az óra vízállósága nem marad meg, a vízálóssággal kapcsolatos garancia kizárólag abban az esetben érvényes az ilyen beavaltkozás után, amennyiben dokumentáltan igazolható az ilyen javítások utáni nyomáspróba, vízállósági próba.
 • Azoknál az óra típusoknál, ahol a korona kitekerhető, kihúzható, kivehető a vizállóság kizárólag a teljesen betekert, benyomott, bepattintott koronálval értendő. Kérjük, minden olyan esetben, amikor a karóra, vagy bármely része vízzel érintkezhet ellenőrizze, hogy a korona megfelelően zár.

 

Tisztítás és ápolás

A karóra nem megfelelő tisztítása tönkreteheti a terméket.

 • Az óra csak a Vízállóság című fejezetben meghatározott feltételek mellett kerülhet érintkezésbe vízzel.
 • Ne használjon agresszív tisztítószert, éles vagy fémes tisztítóeszközt, például kést, kemény spatulát és egyéb hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
 • A karóra előlapját és hátoldalát puha, enyhén megnedvesített, szöszmentes ruhával vagy puha kefével tisztítsa.

 

További információk

Semmiképpen ne nyissa fel az óratokot sajátkezűleg.

Kerülje az erős mágneses tereket.

 

A csomagolás leselejtezése

A csomagolóanyagokat szétválogatva helyezze a szelektív hulladékgyűjtőkbe. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye. Az óra leselejtezése (Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés) A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! A jel arra utal, hogy a 2012/19/EU elektromos és elektronikus hulladékokról szóló irányelv és a nemzeti irányelvek szerint a terméket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. A terméket külön ilyen célra szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például hasonló jellegű termék vásárlásával egyidejűleg történő visszavitellel, vagy hivatalos, használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen. A használt készülékek szakszerűtlen kezelése az elektromos és elektronikus készülékekben gyakran előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt káros lehet a környezetre és az emberi egészségre. A termék szakszerű leselejtezésével hozzájárul még a természetes erőforrásokminél jobb kihaszná lásához is. A leselejtezett készülékek gyűjtőhelyeivel kapcsolatban a városi önkormányzat, az elektromos hulladékokkal foglalkozó hivatalos iroda vagy a hulladékszállító tud tájékoztatást adni.

 

 

Jótállási feltételek

 

Minden jótállási igényt kivizsgálunk, adott esetben az órát visszaszállíttatjuk a gyártónak és megvizsgáljuk.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amennyiben a kivizsgálás eredménye az, hogy az Ön jótállási igénye nem jogos, a szállítási és vizsgálati költséget Önnek kell viselnie.

Óraszíj szakadásra, deformációra, üveg törésre, egyéb, bármilyen törésre, szakadásra és sérülésre a jótállás nem terjed ki.

 

Elem kimerülésre 60 napig vállalunk jótállást, melynek az ügymenete az alábbi:

Cseréltesse ki az elemet egy Önhöz közel eső óraszervizben, maximum bruttó 2 500 Ft értékig megtérítjük az elemcserét.

A jótállási igény jelzésének és a számla teljesítési, illetve kiállítási dátumának is a vásárlástól számított 60 naptári napon belül kell esnie.

Kérjen számlát az elem cseréről az alábbi cégnévre:

 

RAPID METAL Kft

Adószám: 24237325-2-11

Számlázási cím: H-2855, Bokod, Komáromi utca 16.

 

A számla másolatát és az Ön bankszámlaszámát küldje meg részünkre e-mail-ben az info@ekszerkiraly.hu e-mail címre és megtérítjük Önnek a maximum bruttó 2 500 Ft-ot.