Ügyfélszolgálat: E-mail: info@ekszerkiraly.hu  | Facebook Messenger: 

Ezüst ékszeretk tájékoztató

Kedves Vásárlóink!
 

Az ékszerkirály oldalán kizárólag legálisan forgalmazott névjellel és fémjellel ellátott ezüst ékszereket vásárolhat.

A névjel és a fémjel az alábbiakra ad garanciát:

  • A termék legálisan forgalmazott termék
  • A termék valóban ezüst
  • A termék összetétele valóban megfelel a leírtaknak

Ne vásároljon olyan nemesfém ékszereket, amelyeknél a fentiek nem teljesülnek!

Interneten történő nemesfém tárgy (ékszer, befektetési arany, használati tárgy, stb...) vásárlást vagy megrendelést megelőzően győződjenek meg arról, hogy az értékesítő cégek feltüntették-e hirdetésükben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a szerint kötelezően megadandó alábbi adatokat:

  • a szolgáltató nevét,
  • a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
  • a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
  • a szolgáltató nemesfémes tevékenységét engedélyező hatóság (Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság) megnevezését és elérhetőségi adatait, valamint az engedély számát,
  • ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
  • a nemesfém kereskedelmi szakma gyakorlásának körében:

a) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

b) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget,     illetve fokozatot megszerezte;

c) hivatkozást a szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.


Amennyiben a szolgáltató nem szerepel a hivatal honlapján közzétett, a nemesfémmel kereskedők nyilvántartásában és a honlapján nem tüntette fel a fent előírt adatokat, akkor vélelmezhető, hogy engedéllyel nem rendelkező - vagyis jogellenesen működő - vállalkozásról van szó. Kétség esetén forduljanak a Hatóság Nemesfém Engedélyezési Osztály Ügyfélszolgálatához.

Ezüst fémjelek, amiket keressen minden 2g feletti ezüst ékszeren:

Forrás: MKEH

Ezüst ékszer kínálatunk:

Összes ezüst ékszer

Ezüst karkötő

Ezüst gyűrű

Ezüst nyaklánc

Ezüst fülbevaló